&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Grups de treball

Es proposa inicialment  la creació de cinc  grups de treballs. Cada grup de treball tindrà representants de les entitats que formen part de la taula  en funció de l’expertesa i competència en la matèria tractada.  Es procurarà que el/la  coordinador/a de cadascun d’ells formi part d’una institució i/o  entitat diferent. Es podrà invitar a formar-ne part  a empreses i/o persones de referència en el món econòmic vinculades a la ciutat, d’especial rellevància per al desenvolupament de les àrees  temàtiques proposades i per aportar coneixement  i visió critica externa sobre potencialitats i debilitats de la ciutat i aspectes clau a millorar.

Els cinc grups de treball que es constituiran són:

  1. Promoció  de la ciutat, captació d’inversions estratègiques, i Fons Next Generation.
  2. Modernització dels Polígons d’Activitat Econòmica i  impuls de l’emprenedoria.
  3. Digitalització, simplificació  i agilitat  administrativa, i innovació.
  4. Impuls del comerç local.
  5. Qualificació dels/les treballadors/es, especialment  en activitats vinculades a les noves tecnologies i especialitzacions econòmiques.

Imprimeix Correu