&

Àmbit territorial

En l’actualitat està integrat per 14 municipis: 12 municipis àmbit Cambra de Comerç de Sabadell i 2 municipis Vallès Oriental. El conjunt d’aquest territori agrupa:

  • 273,3 km2
  • 1.463,4 ha de sòl industrial
  • 518.516 habitants
  • 15.516 empreses
  • 207 mil llocs de treball
  • 112 polígons industrials
  • 19 centres de recerca
  • 14 centres TECNIO
  • 3 parcs científics i tecnològics
  • 174 títols universitaris

ImprimeixCorreu