&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Notícies

La I edició de Metall Vallès tanca amb un balanç positiu

infografia Metall Vallès

La I edició de Metall Vallès tanca amb un balanç positiu

La necessitat de contractar perfils més especialitzats com ajustadors, electromecànics o matricers per part de les empreses ha permès a les ciutats de Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès desenvolupar aquest projecte.

MetallVallès, una iniciativa al servei de les empreses i dels professionals del metall per promoure l'ocupació i la competitivitat en aquest sector de la indústria local, es va posar en marxa al maig de 2015 i fins a l'agost de 2016 s'han dut a terme diferents accions tant per a persones interessades en trobar feina en aquest sector com per a empreses que necessiten incorporar a la seva plantilla professionals qualificats. 

Accions fetes

Per una banda, el Centre Metal·lúrgic va elaborar un estudi per detectar quines competències requereixen les empreses del sector metal·lúrgic de la zona d’intervenció del projecte, identificant els perfils professionals de difícil cobertura i proposant estratègies (per la via de la formació professionalitzadora i la formació a mida) per pal·liar aquestes mancances. 

A partir d’aquí es va ofertar una formació a mida de les necessitats de les empreses: tècnics i operaris de cadena de producció electrònica per al sector de l’automoció. Com a conseqüència, l’empresa Magneti Marelli va contractar 21 persones.

A més, s’han fet visites a les empreses Mec 2010 i DigiProces perquè les persones que estaven fora del sistema productiu es posessin al dia del que demana una empresa avui dia. 

També s’ha treballat en uns monogràfics d’empreses, espais de trobada que han facilitat que les empreses reclutadores puguin conèixer de més a prop les persones candidates.

Durant aquest període s’han fet diferents  visites de prospecció a empreses a les quals s’ha donat a conèixer el projecte i s’ha aprofundit en els perfils que les empreses preveuen cobrir a mig i llarg termini. Al llarg del projecte s’han dut a terme, entre les tres entitats sòcies (Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès), 103 visites de prospecció a empreses, superant la previsió inicial de 75 visites.

Finalment, s’han gestionat 219 ofertes de feina, un dels serveis més sol·licitats per les empreses i canalitzat a través del web www.sabadelltreball.cat, destacant perfils com soldador / ajustador / muntador, electromecànic i mecanitzats (torn, fresa).

Metall Vallès

Perfil de les empreses

De les 140 empreses col·laboradores, un 64% pertanyen als municipis de les entitats executores, és a dir, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sabadell. La resta d’empreses participants es reparteixen de la següent manera: un 31% tenen la seva seu social a localitats de la comarca del Vallès Occidental i el 5% restant pertanyen a la província de Barcelona.

Després de Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès, la població veïna de Sant Quirze del Vallès és la que més empreses (un 9%) ha derivat cap al MetallVallès, la qual cosa ha refermat la conveniència d’incorporar aquesta entitat a la nova edició del projecte, que ja s’ha posat en marxa.

Perfil de les persones participants

En total han participat 338 persones, de les quals un 76% han estat homes i un 24% dones, sent la franja d’edat de 25 a 45 anys la meitat dels casos amb un nivell d’estudis bàsic i mitjà en la seva gran majoria. A més, gairebé un 45% portava més d’un any a l’atur.

El perquè d'aquest projecte

La necessitat de contractar perfils més especialitzats com ajustadors, electromecànics o matricers per part de les empreses de Sabadell, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès i, la gran dificultat que tenen les empreses del sector del metall per cobrir les vacants de persones qualificades, ha permès a aquests territoris plantejar aquest projecte.

Les empreses d’aquest sector poden generar oportunitats laborals per a joves o persones de major edat  i  també per a gent que ja havia treballat al metall i que els cal un reciclatge.

El projecte està cofinançat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Sabadell, a través del Vapor Llonch, Barberà del Vallès i Castellar del Vallès i compta també amb el suport del Centre Metal·lúrgic i el Centre Tecnològic de Catalunya-Eurecat.

MetallVallès en dades

 • Nº persones que han participat al projecte:  338
 • Nº empreses que han participat al projecte: 140
 • Hores totals de formació: 860h
  • 270h Gestió administrativa i financera del comerç internacional
  • 30h Interpretació de plànols
  • 160h Tècniques mecanització i CNC
  • 200h Operari ensamblatge electrònic (formació a mida a l'empresa Magneti Marelli)
  • 200h Operari indústria electrònica (formació a mida a l'empresa Magneti Marelli)
 • Nº alumnes que han rebut formació: 63 
 • Nº ofertes gestionades: 219
 • Nombre d'insercions: 124

Metall Vallès

+ INFO SOBRE METALLVALLÈS

Imprimeix Correu