&

acTIC

Acreditacions i certificacions en competències digitals

A l'espai Punt Òmnia del Centre de Formació Cal Molins les persones interessades es poden presentar a una prova per acreditar les seves competències digitals TIC i obtenir una acreditació oficial de la Direcció General de Societat Digital  des del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya. Per a les persones en situació d’atur la certificació denominada ACTIC és gratuïta.
 
 

Descripció del Servei

Al centre de formació Cal Molins podeu demostrar i acreditar oficialment les vostres competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Aquests certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.
 
Què és l’ACTICAcreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”? 
 
És la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les TIC’s. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat.
 
A qui va adreçat?
  • Persones  majors de 16 anys.
  • Persones tant en situació d’atur com en actiu que volen obtenir una acreditació oficial dels seus coneixements, actituds i  habilitats.

Característiques del programa

> Es poden acreditar 3 Nivells
> Competències i nivells:
  1. Nivell Bàsic inclou 6 competències.
  2. Nivell Mitjà inclou les 8 competències.
  3. Nivell Avançat, d’especialització, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Cal tenir el certificat mitjà.
 

Durada i condicions de la prova

- La prova és telemàtica i es fa presencialment al nostre centre. 
Pots consultar la Guia de la prova
- No es permet consultar cap mena de material ni suport extern.
- El resultat i el fitxer acreditatiu emès per la Generalitat s’obté de forma immediata un cop superada la prova.
 
> Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts.
> Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts.
> Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts per competència.
 

Requisits d’accés

- Qualsevol persona a partir de 16 anys.
 

Inscripció

Totes les gestions de sol·licitud i inscripció a la prova es fan telemàticament des del portal de l’ACTIC: http://actic.gencat.cat
 
Pagament de la taxa en el termini d'un mes després de formalitzar la sol·licitud
- A través del portal ACTIC amb targeta bancària, de crèdit o de dèbit.
- En efectiu: mitjançant la presentació d’una carta de pagament, que facilita el portal ACTIC
 
 
Reserva del lloc, la data i l’hora per efectuar la prova d’avaluació a través del portal de l’ACTIC: http://actic.gencat.cat
 
- La reserva s'ha de fer amb una antelació mínima de set dies i màxima de tres mesos.
- El termini no podrà ser inferior a 15 dies naturals si cal fer una adaptació dels mitjans materials necessaris per realitzar la prova.
- Pot canviar la reserva del lloc, la data i l’hora fins al vuitè dia natural anterior a la data inicialment triada sense haver de fer cap nova sol·licitud ni tornar a pagar la taxa.
 

 

ImprimeixCorreu