&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

acTIC

Acreditacions i certificacions en competències digitals

A l'espai Punt Òmnia del Centre de Formació Cal Molins les persones interessades es poden presentar a una prova per acreditar les seves competències digitals TIC i obtenir una acreditació oficial de la Direcció General de Societat Digital des del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya. Per a les persones en situació d’atur, la certificació és gratuïta.

Actualment, les proves acTIC se segueixen fent a Cal Molins amb normalitat. Apunteu-vos-hi al portal acTIC

informació de la prova de l'actic

 

Descripció del Servei

Al centre de formació Cal Molins podeu demostrar i acreditar oficialment les vostres competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. Aquests certificats són una eina que pot facilitar l'obtenció d'una feina, la promoció professional, l'accés a eines d’aprenentatge virtual o l'obtenció d'una certificació professional.

Què és l’acTICAcreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”? 

És la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les TIC. Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat.

A qui va adreçat?

 • Persones  majors de 16 anys.
 • Persones tant en situació d’atur com en actiu que volen obtenir una acreditació oficial dels seus coneixements, actituds i  habilitats.

Característiques del programa

> Es poden acreditar 3 Nivells

> Competències i nivells:

 1. Nivell Bàsic inclou 6 competències.
 2. Nivell Mitjà inclou les 8 competències.
 3. Nivell Avançat, d’especialització, comporta acreditar un nivell avançat en un mínim de dues competències entre les següents: C4, C5, C6, C7 i C8. Cal tenir el certificat mitjà.

competencies actic

Durada i condicions de la prova

 • - La prova és telemàtica i es fa presencialment al nostre centre. 

 • Pots consultar la Guia de la prova

 • - No es permet consultar cap mena de material ni suport extern.

 • - El resultat i el fitxer acreditatiu emès per la Generalitat s’obté de forma immediata un cop superada la prova.


 • >Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts.

 • >Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts.

 • >Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts per competència.

Requisits d’accés

- Qualsevol persona a partir de 16 anys.

Inscripció

Totes les gestions de sol·licitud i inscripció a la prova es fan telemàticament des del portal de l’ACTIC: http://actic.gencat.cat

Pagament de la taxa en el termini d'un mes després de formalitzar la sol·licitud

- A través del portal acTIC amb targeta bancària, de crèdit o de dèbit.

- En efectiu: mitjançant la presentació d’una carta de pagament, que facilita el portal acTIC

* Consulta els preus 2024 [+]

Reserva del lloc, la data i l’hora per efectuar la prova d’avaluació a través del portal de l’acTIC: http://actic.gencat.cat

- La reserva s'ha de fer amb una antelació mínima de set dies i màxima de tres mesos.

- El termini no podrà ser inferior a 15 dies naturals si cal fer una adaptació dels mitjans materials necessaris per realitzar la prova.

- Pot canviar la reserva del lloc, la data i l’hora fins al vuitè dia natural anterior a la data inicialment triada sense haver de fer cap nova sol·licitud ni tornar a pagar la taxa.

actic

Imprimeix Correu