Què és l'estratègia territorial?

UNA ALIANÇA DE 14 MUNICIPIS

Un total de catorze municipis van segellar una declaració conjunta el 5 d’abril de 2017 per a la millora del desenvolupament econòmic del territori i la prestació de serveis ocupacionals i per a l’empresa. L’aliança pretén assolir una “Estratègia territorial d’ocupació i desenvolupament econòmic” de la conca del Ripoll i la riera de Caldes. 

PER QUÈ AQUESTA ALIANÇA

Aquesta aliança es produeix en resposta al procés iniciat per la Generalitat de Catalunya per desplegar la nova llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació (SOC). Segons aquesta norma, el Govern prioritzarà la col·laboració territorial en el repartiment de fons per finançar serveis i projectes de desenvolupament econòmic i creació d’ocupació.

REPTES DE L’ESTRATÈGIA COMUNA

El Govern de la Generalitat recomana l’agrupació de territoris que comparteixin necessitats comunes. En el cas dels 14 municipis, l’estratègia compartida vol fer front a reptes com:

 • La transformació productiva i l’evolució cap a la indústria 4.0
 • El risc  de la cronificació de la desocupació
 • L’acceleració del canvi en les qualificacions professionals
 • La consolidació del caràcter de motor productiu de Catalunya, que sumen aquests municipis reclamant alhora infraestructures territorials d’accessibilitat i connectivitat
OBJECTIUS
 • Assolir un territori de qualitat i sostenible que millori les condicions de sòl i sostre per activitat, incorporant l’estalvi, l’eficiència energètica i la millora de la connectivitat
 • Atendre, orientar i qualificar les persones mitjançant serveis ocupacionals i formatius relacionats amb les necessitats empresarials del territori
 • Promoure l’emprenedoria i el suport a les empreses en l’aplicació de la tecnologia 4.0 i l’enfortiment de l’ecosistema innovador incorporant nous models d’economia
ACTUACIONS 2017-2018
2017
 • 1r Document de diagnosi socioeconòmica territorial
 • 1r Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables en el desenvolupament econòmic i en l’ocupació de la zona
 • Informes trimestrals de Conjuntura Econòmica de Sabadell i Conca del Ripoll- Riera de Caldes
2018
 • Definició de l’Estratègia Territorial CRiRC. Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. Els resultats esperats amb aquesta definició són:
  • Preparació i organització de la identificació dels principals actors
  • Identificació dels principals problemes socioeconòmics
  • Avaluació de l’eficiència de les activitats en curs en matèria de dinamització socioeconòmica del territori
  • Examen dels recursos financers, humans i materials utilitzables en el desenvolupament econòmic i en l’ocupació de la zona
  • Determinació de l’objectiu general de l’estratègia territorial, línies estratègiques i objectius específics
  • Elaboració d’un Pla d’acció en el qual s’estableixin els programes i projectes que s’han de posar en marxa
  • Definició del sistema de gestió compartida de l’estratègia i del sistema de supervisió, seguiment i avaluació
ADHESIONS

Continua oberta particularment a organitzacions empresarials i sindicals, entitats econòmiques i educatives, així com les entitats socials i no lucratives que vulguin aplegar-s’hi. 

Logotips d'organitzacions empresarials, ajuntaments, sindicats, entitats econòmiques, i entitats educatives participants en estratègia territorial

Imprimeix