&

Mercat de lloguer

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l’oferta del mercat de lloguer a la ciutat. Les dades de l’Informe del Mercat de Lloguer provenen de les ofertes de lloguer publicades en diferents pàgines web de portals immobiliaris. 


DARRERA PUBLICACIÓ: 2n TRIMESTRE 2019

ImprimeixCorreu

Infodades

Infodades, publicació OEL servei promoció eocnòmica de Sabadell

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l'activitat econòmica a la ciutat.

Informe de Conjuntura

Publicació semestral amb dades, indicadors sobre la situació socioeconòmica de Sabadell.

Anuari estadístic

Anuari estadístic OEL servei promoció econòmica de Sabadell

Recull que integra d'una forma ordenada i exhaustiva informació estadística de la ciutat.