Licitacions 2018

Licitacions 2018

 

2. PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL PROJECTE “DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DELS MUNICIPIS DE LA CONCA DEL RIU RIPOLL I LA RIERA DE CALDES (CRiRC)

1. PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS EN RÈGIM D’ARRENDAMENT (RENTING), PER AL CENTRE DE FORMACIÓ CAL MOLINS

Imprimeix