Licitacions 2016

Licitacions 2016

 

3. PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SECRETARIA TÈCNICA DEL PROJECTE "REGIONAL TO LOCAL: Succesful delivery of Smart Specialization Strategies (RELOS3)"

2. PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL BAR DE LA PISTA COBERTA D’ATLETISME

1. PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ, DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT (RENTING), PER A L'EMPRESA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

 

Imprimeix