Notícies

Nova oferta de cursos a distància Cisco-Mentor 2021

Ja està activa novament la matriculació dels cursos CNNA CISCO  a través d’Aula Mentor. Es tracta d'una formació a distància adreçada a professionals de la informació i la comunicació. La data d’inici és el dia 1 de febrer per a la majoria de cursos.

OFERTA DE CURSOS

CCNA v7: Certificació Acadèmica CISCO en xarxes d'ordinadors. Aquesta certificació en la versió 7 consta de 3 mòduls, tenint cada mòdul una durada de cinc mesos. Al seu torn, els alumnes que desitgin completar cada mòdul hauran de mantenir activa la seva matrícula durant els cinc mesos assenyalats.

 • Mòdul 1 CCNA v7: L'objectiu d'el curs és presentar els conceptes i tecnologies bàsics de xarxa, desenvolupant competències necessàries per planificar i implementar xarxes petites.
 • Mòdul 2 CCNA v7: En aquest curs es veuran els conceptes bàsics de commutació i enrutament d'una xarxa; ajudant a planificar i implementar petites xarxes, incorporant una gran varietat d'aplicacions.
 • Mòdul 3 CCNA v7: L'objectiu d'aquest curs és presentar els conceptes i tecnologies bàsics de xarxes; ajudant a desenvolupar les aptituds necessàries per planificar i implementar xarxes petites.

CCNA CyberOps Associate: El curs formarà els alumnes en destreses per conèixer les vulnerabilitats que es produeixen en Ciberseguretat, els sistemes operatius que utilitzen; detectar els tipus d'atac, els mètodes que utilitzen; protegir les dades personals, els corporatius, totes les infraestructures, etc. És recomanable que l'alumnat tingui coneixements bàsics dels sistemes operatius Linux i Windows, coneixement de xarxes equivalent als mòduls 1 i 2 de CCNA. La documentació està en anglès. La llengua vehicular de el curs serà en castellà.

Linux Essentials v.2: Es tracta d'un curs de Linux, desenvolupat per NDG que l'ofereix a el programa de l'Cisco Networking Academy. S'impartirà en anglès pel fet que les ordres de l'S.O. són en anglès i perquè la versió 2 i última no està traduïda al castellà.

TERMINI DE MATRICULACIÓ: (fins a exhaurir places)

Fins el 29 de gener

 • CCNA v7 (Mòdul 1, 2 i 3)
 • CCNA Ciber Ops. Associate

Fins l'1 de febrer

 • Linux Essentials v 2
INICI DE CURS

1 de febrer

 • Inici de CCNA v7 (Mòduls 1, 2, 3 i 4)
 • Inici de CCNA Ciber Ops. Associate

15 de febrer

 • Inici de Linux Essentials v2
PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ

Els cursos CISCO oferts dins el programa Mentor, comporten el mateix cost mensual que la resta dels cursos, però en aquest cas segueixen una planificació establerta amb una durada concreta de 5 mesos els cursos CCNAv7 i CCNA CyberOps Associate; i una durada de 4 mesos el curs Linux Essentials, el que comporta un preu tancat dels mateixos de 120 € per als casos de CCNAv7 i CCNA CiberOps; i 96 € en el cas de Linux Essentials. Per tant, per facilitar el procés de pagament de l'alumnat en aquests cursos, s'han establert dues modalitats perquè l'alumnat triï la que més li pugui interessar, tenint en compte que la matrícula haurà de trobar activa en tot moment al llarg dels períodes de durada dels cursos. L'abandonament de el curs, comporta la pèrdua de diners invertits. 

Pagament únic amb la totalitat de l'preu de cada curs:

 • CCNA: 120 € (5 mesos)
 • CyberOps Associate: 120 € (5 mesos):
 • Linux Essentials v.2: 96 € (4 mesos):

Pago fraccionat en 2: el pagament inicial serà coincident a la resta dels cursos Mentor (48 € / 2 mesos), i es farà una única recàrrega amb la resta de el cost que comporta el curs CISCO corresponent.

 • CCNA v.7: Pagament inicial 48 € (2 mesos) + recàrrega de 72 € (3 mesos)
 • CyberOps Associate: Pagament inicial 48 € (2 mesos) + recàrrega de 72 € (3 mesos)
 • Linux Essentials v.2: Pagament inicial 48 € (2 mesos) + recàrrega de 48 € (2 mesos)
INSCRIPCIÓ

Per a inscriure’s és necessari fer-nos arribar a l’adreça e-mail: vaporllonch.sabadell@aulamentor.es

 • Còpia digitalitzada del DNI
 • Comprovant de pagament emès per l’entitat bancària. Cal fer l'ingrés de 48 € al Banc Sabadell Atlàntic, a favor de Promoció Econòmica de Sabadell al c/c 0081-5154-21-0001595567 (IBAN ES 70 0081-5154-21- 0001595567) fent constar en el rebut el concepte (Matrícula Aula Mentor), el nom del curs i nom i cognoms de l’alumne/a.

DADES DE CONTACTE

 • Dolors Segura
 • Administradora Aula Mentor Vapor Llonch
 • Centre de Formació Cal Molins
 • c. Calders, 32 (cantonada ctra. de Barcelona) de Sabadell
 • Telèfon 93 745 32 23
 • vaporllonch.sabadell@aulamentor.es

Imprimeix