&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Inscripcions Cafè Aventura 2021. Categoria projecte empresarial

Inscripcions al Cafè Aventura 2021

Vull que el meu projecte sigui considerat candidat al Cafè Aventura. La inscripció implica l'acceptació expressa del contingut de les Bases Reguladores de la novena Edició del Cafè Aventura: Fòrum d'Emprenedoria de Sabadell , que podeu consultar a www.sabadellempresa.cat , i el compromís de participació en totes les fases del procés, si resulta admès. En el supòsit de no presentar-se a alguna de les fases, s’entén que desisteix de la seva participació en el Cafè Aventura.

El promotor del projecte declara, que compleix amb tots els requisits establerts en aquestes bases reguladores per a la concessió dels ajuts i que són certes totes les dades consignades.

El promotor del projecte declara trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries, fiscals i amb la Seguretat Social, així com amb l'Ajuntament de Sabadell.

El promotor del projecte declara no incórrer en cap circumstància que impossibiliti rebre subvencions, segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

txyukevb

> Els camps marcats amb (*) són obligatoris

PROTECCIÓ DE DADES

Si voleu rebre informació periòdica, podeu donar-vos d’alta als butlletins electrònics de Promoció Econòmica de Sabadell S.L de l'Ajuntament de Sabadell, destinats a informar les persones i les empreses dels diferents serveis que oferim, tant a l'edifici Vapor Llonch com al CF Molins i als Centres d'Empreses.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Base jurídica del tractament

Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Compliment de la missió d’interès públic per promoure i desenvolupar la política d’ocupació (Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)

Responsable del tractament

Ajuntament de Sabadell

Encarregat del tractament

Promoció Econòmica de Sabadell, SL

Finalitat del tractament

Gestionar els serveis de promoció de l’ocupació i l’activitat econòmica, informar-ne i fer estadístiques públiques i internes. Aquests serveis inclouen activitats ocupacionals, d’intermediació i orientació laboral i accions formatives per a persones en recerca de feina i/o amb necessitats de formació i desenvolupament competencial, així com activitats adreçades a promocionar i donar suport a l’emprenedoria i l’activitat empresarial.

Exercici de drets de les persones interessades

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic lopdpes@ajsabadell.cat o a l’adreça postal Promoció Econòmica de Sabadell, SL, Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell

Informació addicional ampliada a https://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

 

ImprimeixCorreu