Vàlua prioritza l’atenció a les persones per fer front als efectes de la pandèmia

La Plataforma del Tercer Sector Social de Sabadell, Vàlua s’ha reunit aquesta setmana amb la Tinenta d’Alcaldessa de  l’Àmbit de Desenvolupament Econòmica i Impuls Administratiu, Montse González i el Regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. Durant la reunió s’ha presentat la Memòria de 2019 i s’han comentat les conclusions de  l’informe de situació de les entitats socials de la ciutat en el context de pandèmia. La trobada ha servit per a que les entitats Vàlua poguessin posar en valor la seva tasca, fer noves propostes a l’equip de govern i agrair el suport de l’Ajuntament durant els últims mesos.

Ricard Tolosa, president de Salut Mental Sabadell i corepresentant anual de Vàlua, ha presentat les dades més destacades de la Memòria elaborada: “El 2019 es van recomptar 4.700 persones usuàries més que a 2018, arribant a prop de 22.500 persones. Les entitats de Vàlua vam atendre el 2019 l’equivalent a un 10,6% de la població total de Sabadell.” Tolosa ha emfasitzat el fet que “poder augmentar el nombre de persones ateses de 2019 no s’entén sense l’augment de persones sòcies, que ja superen les 11.000 persones; de les 1.600 persones voluntàries, i de les 716 persones treballadores, així com la col·laboració del centenar d’empreses reconegudes com “Empresa amb Vàlua”.

Segons Francesca Fernández, directora d’Escola Xalest i corepresentant anual de les 24 entitats de  Vàlua “hem prioritzat l’atenció a les persones, adaptant el que ha calgut i fent sorgir nous projectes, per exemple en l’àmbit de l’emergència alimentària, o en l’adaptació de les residències a centres de 24 hores en el període d’estat d’alarma. Com a necessitats comunes, coincidim en la importància de resoldre les incerteses el més hàbilment possible, en normatives, processos i tràmits. En poder garantir que les activitats i serveis que desenvolupem podran tenir continuïtat; en que es cobreixin els problemes de liquiditat, i en posar el focus en reduir la bretxa digital que el context ha fet més visible que mai.”

Ambdues representants anuals de la Plataforma han volgut destacar també, la celebració del primer Kilòmetre Solidari de Vàlua, un projecte celebrat en el marc de la Cursa Popular de la Festa Major 2019 que combina voluntariat, esport i micromecenatge ideat per l’associació l’Esquitx i escalat a la Plataforma. L’èxit de visibilitat de la Plataforma amb l’acció fa pensar en celebrar-ne una segona edició, quan el context sanitari ho permeti.

Després de conèixer les dades i conclusions dels documents presentats, la Tinenta d’Alcaldessa de  l’Àmbit de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González ha volgut destacar la tasca de les entitats: “Vull aprofitar l’espai per agrair-vos la feina feta, dia a dia i especialment al llarg de la crisi sanitària”, a més de posar en valor els projectes de formació, comunicació i reconeixement d’empreses que Vàlua com a xarxa tirarà endavant tot i el context.

El Regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés ha insistit també en agrair la tasca social que desenvolupen les entitats, i ha destacat “l’exercici de sumar l’impacte de les entitats de Vàlua en la Memòria conjunta”. Ha fet esmena del treball conjunt de les entitats amb Acció Social per escoltar i atendre necessitats, a més de la línia d’ajuts oberta fer front als sobrecostos provocats per la crisi sanitària.

Les entitats assistents han agraït el suport de l’Ajuntament i han posat en valor la tasca en el context de crisi, i s’han resolt dubtes amb el Regidor d’Acció Social sobre la gestió dels espais pel lleure educatiu i celebració d’actes a l’espai públic, així com el procés de creació del Consell d’Acció Social.

20 anys de treball en xarxa

Vàlua és el resultat d’un treball per sumar esforços que es va iniciar l’any 2000. En els seus inicis va néixer com una plataforma que aglutinava entitats amb accions d’inserció laboral però durant aquests 20 anys de vida s’ha anat ampliant la visió i s’ha avançat en una Plataforma del Tercer Sector Social de Sabadell. La plataforma està formada per 24 entitats que atenen persones en situació de vulnerabilitat: persones nouvingudes o de minories ètniques, persones que viuen sota el llindar de la pobresa, que pateixen malalties i trastorns mentals, membres del col·lectiu LGTBIQ+, persones amb diversitat funcional i discapacitat física, intel·lectual o sensorial, infants i joves en situació de vulnerabilitat, entre d’altres.

Podeu consultar i descarregar la Memòria de Vàlua 2019 completa i l’informe de situació a la web de valua.cat.

Membres de Vàlua

Actualment integren Vàlua: ActuaVallès, Andi Down Sabadell, Associació de Persones Sordes de Sabadell, Associació Ethos, Associació Juvenil Esquitx, Càritas Sabadell i Centre Sara, CIPO, Creu Roja Sabadell, Drapaires d’Emaús, Fundació AVAN, Fundació CERMA Acoge, Fundació Ecom, Fundació Main, Fundació Privada Atendis (Sil Taina), Fundación Secretariado Gitano, Grandalla, Salut Mental Sabadell, SCAI (Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants) i Escola Xalest i Prolaboral Xalest, Grup d’Esplai La Baldufa, Fundació Tutelar Família i Societat, TDAH Vallès.  L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant el Programa d’Economia Social i Solidària de Promoció Econòmica, acompanya, dinamitza i dóna suport a la Plataforma.

Imprimeix