Ateneu cooperatiu del Vallès Occidental

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental va néixer el 2016 amb la unió de forces de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat per promoure les cooperatives i l’economia social i solidària (ESS). És una iniciativa de les Xarxes d’Economia Solidària (XES) locals que rep el suport de l’Ajuntament de Sabadell, Promoció Econòmica de Sabadell SL.

S’entén per ateneu cooperatiu un centre de proximitat que desenvolupa projectes i activitats de foment i promoció de l'economia social. És un espai de trobada, aprenentatge, innovació i suport a la creació i creixement de cooperatives i a les iniciatives d'economia social.

La XES engloba a Catalunya prop de 200 empreses i entitats compromeses amb  l’economia social i solidària. Al Vallès Occidental hi ha tres XES locals: el Teler Cooperatiu a Sabadell i l’entorn, la XES Terrassa i rodalies, i la XESCugat que dóna cobertura a Sant Cugat i voltants.

A l’Ateneu les XES locals queden representades per entitats del territori. El Teler Cooperatiu a Sabadell, L’Eina i SprintCoop a Terrassa i Doble Via a Sant Cugat. L’Ajuntament de Sabadell actua com a ens sol·licitant i perceptor de la subvenció i delega a Promoció Econòmica de Sabadell la coordinació de les actuacions. Per reforçar l’Ateneu a nivell comunicatiu, s’incorporen l’any 2018 a la productora audiovisual Filigrana i el periòdic local Malarassa.

El projecte d’ACVOCC està dotat d’un finançament de 222.000€, amb els objectius de fer sensibilització i formació sobre la fórmula cooperativa a 1000 persones; facilitar la inserció o assegurar la continuïtat al món laboral a 30 ciutadanes en empreses de l’economia social, preferentment cooperatives, i acompanyar 30 projectes cooperatius, tant de nova creació com de transformació cap a cooperatives d’associacions, SCP o empreses properes al tancament.

El projecte es presenta anualment com a sol·licitant de subvencions per a projectes generadors d’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals, a través de la Xarxa d’ateneus cooperatius, de projectes singulars i de projectes de coordinació dins el marc del Programa aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Per aconseguir-ho, l’Ateneu treballa tots els seus projectes al voltant de les següents línies de treball:

1. Donar visibilitat a l’Economia Social i Solidària i a la fórmula cooperativa al territori a partir d’una diagnosi:

  • Bons exemples serien les Taules Territorials de l’ESS amb agents socials i econòmics del territori, així com una Taula Rural per compartir experiències de desenvolupament local relacionat amb la sobirania alimentària, energètica i el turisme sostenible.

2. Executar accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de  cooperatives i societats laborals (SAL) i inserció laboral

3. Promoure la fórmula cooperativa i les SAL

  • Fent formació a associacions i altres empreses
  • Donant opcions de continuïtat a empreses properes al tancament
  • Es dissenyen campanyes com la de “Comerç local, comerç cooperatiu” per promoure una nova fórmula d’organització cooperativa entre els comerços locals.
  • Es fan formacions i es faciliten materials a prescriptors i professionals de gestories i assessories, a més d’impulsar un segell de formació contínua: #AquíEsCoopera.

4. Donar a conèixer la fórmula cooperativa a l’alumnat i professorat d’ESO, batxillerat i cicles formatius i promoure la creació de cooperatives d’alumnes.

  • Mitjançant xerrades, formacions o visites a cooperatives.

CONTACTES PER ÀREA

Per fer peticions d’acompanyament o conèixer els punts d’assessorament, consulta el web de l'Ateneu Cooperatiu. A continuació els contactes per àrees d’influència de la comarca:

ÀREA SABADELL: Eudald Griera

ÀREA TERRASSA: Javi Domínguez

ÀREA SANT CUGAT: Berta Serra

Imprimeix