Treball i Formació

 
El programa de Treball i Formació està adreçat a les persones en situació d’atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.
 
El projecte s'anomena Treball i Formació perquè dintre del contracte laboral porta aparellada una acció formativa amb el propòsit de fomentar en les persones destinatàries la formació permanent al llarg de la vida. És una formació professionalitzadora preferentment de certificat de professionalitat i dins de la jornada laboral.
 
Aquestes accions d’experienciació laboral de contractacions temporals tenen una durada habitual de 6 mesos però segons les convocatòries poden ser d’1 any. 
 
 
Convocatòria 2016
 
La convocatòria per a l'any 2016 del Programa Treball i Formació s'adreça a dos col·lectius:
 
  • persones en situació d'atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys (d'entre les quals es dona prioritat a les més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys)
  • 9 contractes preassignats de durada de 12 mesos.
  • 68 contractes preassignats de durada de 6 mesos.
  • TOTAL: 77 CONTRACTES
 
  • persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció (RMI)
  • 2 contractes preassignats de durada de 12 mesos.
  • 23 contractes preassignats de durada de 6 mesos.
  • TOTAL: 25 CONTRACTES