Plataforma Vàlua

Vàlua és el nom que rep la plataforma del Tercer Sector Social de Sabadell, una agrupació de 20 entitats que treballen pels drets socials i laborals, la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social. La Plataforma Vàlua té per objectiu el treball en xarxa entre entitats per tal d’enfortir el sector i donar una resposta coordinada a les necessitats socials i laborals dels col·lectius més vulnerables. I ho fa mitjançant activitats de plataforma per sensibilitzar sobre les causes de vulnerabilitat, denunciar situacions de discriminació i desigualtat social i laboral, fomentar una cultura de solidaritat, de cooperació i de participació activa, cercar el suport dels diferents agents socials i econòmics de la ciutat i incidir en el desenvolupament de noves polítiques socials i de cooperació. La plataforma rep el suport de l’Ajuntament mitjançant l’exercici de la seva Secretaria Tècnica per part del Programa d’Economia Social i Solidària.

Les entitats que la conformen són les següents:

Actuavallès, Andi Down, Associació de Persones Sordes, Atendis, Avan, Càritas, Cerma Acoge, CIPO, Creu Roja, ECOM, Drapaires d’Emmaús, Esquitx, Êthos, Fundación Secretariado Gitano, Grandalla, Fundació Main, SCAI, Salut Mental Sabadell,Escola Xalest, Prolaboral Xalest.

Com a Vàlua les entitats organitzen diferents actes, com el d’Empresa amb Vàlua, on de manera bianual es fa un reconeixement a les empreses que col·laboren amb les entitats. En la última ocasió, al novembre de 2018, van participar-hi prop del centenar de persones, entre empresaris, polítics, i persones de les entitats.

Entre les xifres recollides de l’última memòria de Vàlua, de 2017, podem observar que les entitats atenen més de 25.000 persones, amb una base social de més de 10.000 persones, més de 1.500 persones voluntàries, i prop de les 300 insercions laborals. Vegeu més xifres a la infografia:

Un altre fet a destacar de la Plataforma Vàlua són els espais en mitjans locals que nodreix periòdicament:

En diferents ocasions s’han realitzat formacions conjuntes o visites en entitats de Vàlua o que no pertanyen a la Plataforma per a enriquir coneixements de les persones de les entitats i generar sinergies entre les mateixes.

La Plataforma s’organitza mitjançant:

  • Una assemblea plenària
  • Una representació a càrrec de dues entitats que funcionen amb una rotació anual
  • Una comissió d’actes
  • Una comissió de comunicació
  • Una secretaria tècnica, exercida des del Programa d’ESS

Per a més informació sobre la Plataforma, podeu visitar la pàgina web valua.cat, el Twitter @PlataformaValua o la pàgina de Facebook Plataforma Vàlua de Sabadell.

Imprimeix