Pla de treball als Barris

 

Aquest programa va néixer l'any 2004 com a complement d’un conjunt d’actuacions urbanístiques que milloraven barris i àrees urbanes que requerien una atenció especial, ja sigui per la seva situació urbanística o per a la seva situació social.

Es tracta d’un conjunt de projectes integrats de regeneració urbana que té en compte tots els seus components: urbanístics, d’habitatge, ocupacionals, formatius, socials, culturals, ambientals convivencials, i de millora de les condicions de vida en general de les persones que habiten al barri i el territori objecte d’actuació.

Cada convocatòria es poden realitzar programes per intervenir sobre la ciutadania d’aquests barris segons les seves necessitats, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones amb baixa qualificació professional i afavorir la contractació de les persones que visquin als barris i poblacions que tinguin una major taxa d’atur. 

Projectes que s'inclouen

  • Cases d’Oficis

Programa d'ocupació i formació per a joves aturats menors de 25 anys. La finalitat és qualificar professionalment aquests joves i potenciar actituds i habilitats laborals , així com facilitar la formació bàsica per a treure’s el graduat en secundaria obligatòria.

Especialitats : Atenció a la infància / Treballem en verd: horticultura ecològica d’espais verds urbans /Producció multimèdia / Sabadell en xarxa : promoció de serveis.

  • Plans d’experienciació ocupacional i/o professional

Són programes destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social. La durada habitual és de sis mesos.

  • Accions integrades

Les accions de formació integrada, que tenen com a objectiu la millora de les competències de base i les competències transversals, a més de les competències professionals, es realitzaran en àmbits i especialitats per afavorir la participació de les persones allunyades dels recursos formatius i el disseny dels seus continguts. La durada habitual varia entre 300 i 400 hores.

  • Plans de continuïtat

Són plans d’experienciació que donen continuïtat amb un contracte laboral als joves formats a les accions integrades, per a que  puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la seva inserció laboral, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte de revitalització del barri.