Cases d'Oficis

 
La Casa d’Oficis es va posar en marxa l'octubre del 2003 i es tracta d’una acció per qualificar professionalment a joves menors de 25 anys i facilitar el seu accès al mercat de treball. 
 
Els joves que fan sis mesos de formació en la Casa d’Oficis del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell posen en pràctica els coneixements adquirits mitjantçant un contracte de treball de sis mesos. 
 
Plans d'ocupació per a joves, servei de Promoció Econòmica de Sabadell

Àrees de treball

  • animadors per a la gent gran
  • pintura
  • recuperació i manteniment d’edificis i obres públiques
  • reparació i manteniment d’equips informàtics obsolets 
  • multimèdia
Amb l’objectiu de qualificar professionalment aquest grup de joves, les Cases d’Oficis, també conegudes com a Escoles Taller, s’estan portant a terme a Sabadell des de l’any 1989 amb insercions laborals de més del 75%. En aquest sentit és remarcable que el 40% dels i de les joves que troben feina ho fan en la mateixa especialitat que han desenvolupat a la Casa d’Oficis o Escola Taller.
 
plans d'ocupació servei de promoció econòmica de Sabadell
 
A través d’Escoles Tallers i Cases d’Oficis en els darrers anys s’han cobert actuacions com la protecció d’espais naturals de la ciutat, actuacions a indrets com La Salut i el riu Ripoll i, fins i tot, la pròpia rehabilitació del Vapor Llonch, seu del Servei de Promoció Econòmica.
 
La Casa d’Oficis està confinançada pel Servei d’Ocupació de la Generalitat i el Fons Social Europeu.

 

Preguntes freqüents

 

Quins són els requisits per participar en un Pla d'Ocupació?

He d'estar inscrit/a com a mínim 6 mesos com a demandant d’ocupació al servei públic d’ocupació

No he d'estar cobrant la prestació i/o subsidi d’atur (o només em quedi un més per exhaurir-la) en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació

No he d'haver participat en projectes del programa de plans d’ocupació iniciats als anys 2008 i 2009

Quins requisits he de tenir per tenir preferència de participació sobre altres persones?

Si he participat en accions formatives relacionades amb els sectors prioritzats a la convocatòria

Si tinc 30 anys o menys

Si sóc una persona amb discapacitat o forma part de col·lectius en situació de risc d’exclusió social

Què no es considera subsidi?

L’ajut del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció (PRODI)

La renda mínima d’inserció

Aquells altres ajuts que ho determinin expressament les seves bases reguladores

Qui fa la selecció de les persones participants?

Seran les OTG qui remetran als Ajuntaments un llistat de les potencials persones beneficiàries, que compleixin els criteris assenyalats, garantint que les persones escollides estiguin en nombre en proporció al llistat rebut quant a l’edat (menors i majors de 30 anys) i sexe.