Blog OEL

 
Els membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Província de Barcelona (XODEL), entre ells l’Observatori d’Economia Local de Sabadell, hem elaborat aquesta guia de visualització amb les eines bàsiques i més accessibles per poder representar la informació estadística.
 
Segons les dades de l’Àrea de Serveis Centrals de la Gestió Tributària de l’Ajuntament de Sabadell, l’any 2016 es van matricular 6.501 vehicles a Sabadell, 1.007 vehicles més que l’any anterior (+18,3%). Aquesta xifra no s’assolia des de l’any 2008.