Informe de Conjuntura

QUÈ ÉS?

Aquesta publicació, de caràcter semestral, fa una anàlisi de les principals dades socioeconòmiques de la ciutat.

La seva informació es basa principalment en dades estadístiques sobre l'evolució recent de diferents paràmetres socioeconòmics. L’informe ofereix comparatives d’indicadors socioeconòmics de Sabadell respecte a altres municipis.

Les dades de l’Informe de Conjuntura provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori.


INFORME DE CONJUNTURA 1r SEMESTRE 2017

L'Informe de Conjuntura és una publicació que consta de diferents capítols. A través del següent requadre pots consultar els capítols disponibles de l'Informe de Conjuntura del 2n semestre de 2016.

0. CONTEXT

1. INDICADORS 

2. POBLACIÓ

3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

4. MERCAT DE TREBALL

5. CONSUM 

6. HABITATGE

PETICIÓ DE SERVEI

Assumpte 
Correu-e (*) 
Nom (*) 
Cognoms (*) 
Ets persona física o persona jurídica? 

Sexe 

Nom de l'empresa (**) Nota: si no ets empresa, posa el teu nom 
DNI / NIE o CIF (*) 
Telèfon (*) 
Adreça (*) 
Població (*) 
Codi Postal (*) 
Descriu la teva sol·licitud 
Introduïu el codi de seguretat aujsoxgm Codi de seguretat
  Enviar una còpia