&

 

Oberta la preinscripció als Programes de Formació i Inserció

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el departament de Treball i Empresa de l’ajuntament de Sabadell, desenvoluparà en el centre de formació Cal Molins dues especialitats dels Plans de Transició al Treball (PTT), ja aprovades:

 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

 • Auxiliar d'hostaleria: Cuina i serveis de restauració.

D’altra banda, tenim pendents d’aprovació dues especialitats dels Plans d’Iniciació Professional, dels que farem també el procés de preinscripció:

 • Auxiliar de pastisseria i fleca

 • Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

REQUISITS

 • Cal tenir tenir entre 16 i 21 anys durant l’any d’inici del programa (2017)

 • No estar treballant

 • No haver obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. 

 

​ACCÉS ALS PROGRAMES

 • Cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent en el centre que sigui la primera preferència. El període de preinscripció per a participar en aquest programes s'allargarà fins al 26 de maig.

 • Els criteris de prioritat, barem, per accedir als cursos són els següents:

 1. Proximitat del domicili al lloc de realització del programa: màxim 30 punts 

 2. Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents (no ha cursat un PQPI, ni un PFI, ni un cicle de Formació Professional): 20 punts

 3. Anys d’escolarització a l’ESO; 5 punts per cada curs escolaritzat.

 4. Últim curs realitzat a l’ESO:

  • 4rt ESO, 20 punts

  • 3er ESO, 10 punts

  • 2on ESO, 5 punts (Cal presentar Certificat d'estudis que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant) 

 5. Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i actituds de l’alumnat: màxim 30 punts.

Les persones interessades en cursar alguna de les 4 especialitats, hauran de passar per les instal·lacions de Cal Molins, carrer Calders 32 de Sabadell, en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00h a recollir les sol·licituds de preinscripció (una sol·licitud per a cada modalitat, PTT o PIP).

Al moment se li donarà dia i hora per a una sessió informativa on s'explicaran els continguts d'aquests cursos.

Seria recomanable l’assistència dels pares a aquesta Sessió Informativa.

 

DOCUMENTACIÓ

Per tal de poder recollir la sol·licitud, l’alumne/a haurà de portar una fotocòpia del DNI, per poder donar-se d’alta al nostre servei

> Emplena la instància en línia

Si vingués qualsevol familiar a recollir la sol·licitud també hauria de portar fotocòpia del DNI de l’interessat/da.

Juntament amb les sol·licituds de preinscripció, que hauran de recollir a la nostra recepció, hauran de presentar el dia de la sessió informativa, la següent documentació:

Alumnes menors d'edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

 • Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal

 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a

 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO. I l’últim curs que s’ha realitzat o s’està realitzant (adjuntem model)

Alumnes majors d'edat:

 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a

 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO. I l’últim curs que s’ha realitzat o s’està realitzant. (adjuntem model) 

FASES DEL PROCÉS

 • Presentació de sol·licituds: del 15 al 26 de maig

 • Entrevistes d’orientació i valoració: del 15 de maig al 5 de juny

 • Llistes amb el barem provisional: 6 de juny

 • Reclamacions: del 7 al 9 de juny

 • Llistes amb el barem definitiu: 13 de juny

 • Publicació de l'oferta definitiva: 3 de juliol

 • Publicar les llistes d'admesos: 3 de juliol

 

MÉS INFORMACIÓ
 
Posa't en contacte amb el personal tècnic dels programes PFI-PTT al telèfon 93 745 32 23
 
 

ImprimeixCorreu